Need Help ?
Call: +977- 081520129

नागरिक वडा पत्र

बा‌के जिल्ला शिक्षा कार्यालयकेा नागरिक वडापत्र

बांके जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा १ वटा  जिल्ला शिक्षा अधिकारी  ४ वटा सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी,१ वटा शाखा अधिकृत,६ वटा विद्यालय निरीक्षक,३ वटा प्राविधक सहायक,१ ना‍सु,१ टानासु,२ खरिदार,३ का‍स‍ कार्यरत रहेकाछन । 

नागरिक बडापत्र डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस