Need Help ?
Call: +977- 081520129

जि. शि. अ.

भीम बहादुर साउद

बांके जिल्ला नेपालगंज नगरपालिका वडा न‌‍ १६ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय अवस्थित रहेकेा छ । यस जिल्लामा ९ वटा  स्रेातकेन्द्र,५वटा निरीक्षण क्षेत्र,५३८ वटा विद्यालय जसमध्ये २५७सामुदयिक,११८ मदरसा,१ वटा गुरुकुल,१६३ वटा संस्थागत विद्यालय संचालित रहेका छन ।