Need Help ?
Call: +977- 081520129

जिल्ला शिक्षा अधिकारी

भीम बहादुर साउद
(जिल्ला शिक्षा अधिकारी)

बांके जिल्ला नेपालगंज नगरपालिका वडा न‌‍ १६ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय अवस्थित रहेकेा छ । यस जिल्लामा ९ वटा  स्रेातकेन्द्र,५वटा निरीक्षण क्षेत्र,५३८ वटा विद्यालय जसमध्ये २५७सामुदयिक,१

थप हेर्नुहोस

जिल्ला शिक्षा कार्यालयकेा संक्षिप्त परिचय

जिल्ला शिक्षा कार्यालय बांके  जिल्लाकेा नेपालगंज नगरपालिका वडा न‌‍ १६ स्थित अवस्थित रहेकेा छ । नेपालगंज म‍प विकास क्षेत्रकेा अत्यन्तै महत्वपूर्ण ब्यापारिक केन्द्र,शैक्षिक केन्द्रकेा रुपले परिचित स्थान हेा । यस जिल्लामा प्राविधक तथा ब्यावसायिक शिक्षा र उच्च शिक्षा गुण्स्तरीय रुपमा  हासिल गर्न पनि उत्तिकै अवसर भएकेाले यस क्षेत्रकेा विशिष्ट महत्व रहेकेा छ । बांके जिल्लामा ४ निर्वाचन क्षेत्र ,३३ गा‍विस,२ नगरपालिका, ९ वटा स्रोतकेन्द्र ५ वटा निरीक्षण क्षेत्र रहेको र २४ वटा सामुदायिक अध्ययनकेन्द्र रहेकाछन् भने सामुदायिक विद्यालय तर्फ प्रा वि १२१ -गुरुकुल १ समेत_ निमावि ६१ मा वि ७५ रहेको छ । मदरसा तर्फ प्रा वि ११४ निमावि ३ र मावि १ गरी जम्मा ३७५ विद्यालयहरु सञ्चालित अवस्थामा छन् ।  स‌स्थागत ,jविद्यालय तर्फ प्रा वि ६२ निमावि ३३ मा वि ६८ गरी  १६३ विद्यालय सञ्चालित रहेका छन् भने कुल जम्मा ५३८ विद्यालय सञ्चालित रहेका छन 
 

थप हेर्नुहोस